obrodošli u uzgajivačnicu Annabell Blue specijaliziranu

i prijavljenu kod FIFe za uzgoj ruskih plavih mačaka.


Uzgajivačnica je slijednica naše stare uzgajivačnice "Blue Bell" iz 1993.


Naš je cilj uzgajati ruske plave mačke po standardima FIFe; sa ljubavlju, brigom i u skladu s dobrobiti životinja.Uzgoj u skladu sa standardima FiFe.


FIFE
Facebook stranica

Uzgajivačnica na facebooku